Política de protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això ASARTEC.COM tractarà de forma automatitzada les dades personals d'acord i en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. Per això, l'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privadesa i Protecció de Dades que presenta el lloc web. Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret limitació i a la portabilitat d'una forma gratuïta. Per a això, cal que vostè mateix o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer amb les dades necessàries

 • Fotocòpia DNI
 • Identificació y representació suficient.
 • Explicació y objete de la reclamació.
 • Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè al més aviat.

 

8. CODI DE CONDUCTA

Principis generals.

www.asartec.com se compromet a que contingut dels serveis oferts no hauran:

 

 • Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l'ordenament jurídic.
 • Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
 • Dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
 • Induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor, o a aprofitar o explotar l'estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l'usuari que truca.
 • Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l'equilibri psíquic.
 • Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 • Contenir informació falsa o caduca.
 • Els serveis que incorporin sol·licitud d'informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies